Sakokaivojen tyhjennys

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja umpisäiliöt aina tarvittaessa. Tämä koskee myös kesämökkien lietekaivoja. Kun lietekaivot tyhjennetään ja lietteet käsitellään asianmukaisesti, niiden aiheuttama ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.