Jäteastiat

Omakotitaloissa tulee olla vähintään yksi astia, johon sekajätteet lajitellaan, mikäli maatuvat jätteet kompostoidaan. Tohmajärven jätehuoltomääräys velvoittaa kaikkia kiinteistöjä lajittelemaan jätteensä vähintään seuraaviin jätejakeisiin: metalli, paperi, lasi, pahvi, biojäte, puujäte, sekajäte, vaarallinen jäte sekä SER-jäte. Alueelliseen keräyspisteeseen voidaan toimittaa paperi, metalli ja lasi. Linkki: Alueelliset kierrätyspisteet

Tarjoamme seuraavanlaisia jäteastiakokoja seka- ja biojätteelle:

  • 140l
  • 240l
  • 360l
  • 600l

Teemme asiakkaan kanssa yhdessä jätehuoltosopimuksen, jossa sovitaan:

  • kiinteistön osoite ja kerättävät jätelajit
  • astioiden määrä, niiden omistus ja tarvittaessa astioiden toimitus
  • tyhjennysväli
  • lajitteluopastuksesta

 

roska-astiat